top of page

Θηλασμός και χαλινός γλώσσας: Δυσκολίες για μια ζωή;


Ο συνολικός επιπολασμός των δυσκολιών θηλασμού λόγω χαλινού γλώσσας είναι 3%. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε τις πιο συχνά αναφερόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν βρέφη που θηλάζουν.


Οι περισσότερες έρευνες για το χαλινό γλώσσας μέχρι σήμερα έχουν επικεντρωθεί στα χειρουργικά αποτελέσματα μετά από λύση χαλινού σε βρέφη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει εστιασμένη μελέτη και αναφορά στα βασικά θέματα θηλασμού που σχετίζονται με το χαλινό, καθώς διαπιστώνεται έλλειψη καθοδήγησης για την πρόγνωση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παρέμβαση.Χαλινός και θηλασμός: Προβλήματα που προκύπτουν


Μια συστηματική ανασκόπηση δημοσιευμένη από τους Cordray και τους συνεργάτες όπου προσφάτως μελέτησαν ακριβώς αυτό το συσχετισμό, βρήκαν ότι 39 ερευνητικές μελέτες διεθνώς επικεντρώθηκαν στα αποτελέσματα του θηλασμού σε βρέφη με χαλινό χωρίς θεραπευτική παρέμβαση και χωρίς άλλες συννοσηρότητες.

Ως μικρή επιφύλαξη για αυτήν τη μελέτη, οι συγγραφείς σημείωσαν ότι πολλές μελέτες χρησιμοποίησαν το σύστημα ταξινόμησης χαλινών Coryllos (30% των μελετών) ή μια μη-σταθμισμένη αξιολόγηση (26% των μελετών) - δεν γνωρίζουμε τι υπήρχε στις μη-σταθμισμένες αξιολογήσεις, αλλά το σύστημα ταξινόμησης χαλινών Coryllos είναι μόνο μια αξιολόγηση της δομής των χαλινών. Οι λογοθεραπευτές και λοιποί εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας, γνωρίζουν καλά μέχρι στιγμής ότι η αξιολόγηση για το χαλινό πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση τόσο της ανατομίας όσο ΚΑΙ της λειτουργικότητας των δομών της στοματικής κοιλότητας, επομένως τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την ανασκόπηση θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.


Ανεπαρκής προσκόλληση του βρέφους στη θηλή, τραυματισμός στη θηλή, αργή αύξηση βάρους… πόσο συχνά είναι αυτά τα συμπτώματα σε μη-επιδιορθωμένο χαλινό γλώσσας;


Ο επιπολασμός ορισμένων ξεκάθαρων λειτουργικών συμπτωμάτων που παρατηρήθηκαν σε πολλές μελέτες στο προαναφερόμενο ερευνητικό άρθρο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:Cordray et al., 2023


Είναι ενδιαφέρον ότι όλες οι μελέτες περιελάμβαναν παιδιά με διάγνωση χαλινού, αλλά προβλήματα θηλασμού εμφανίστηκαν μόνο στο 49% αυτών των δυάδων γονέα-παιδιού. Ναι, αυτό είναι σωστό, λίγο λιγότερο από το μισό - ένας χαλινός μπορεί σίγουρα να συμβάλει στις προκλήσεις του θηλασμού, αλλά δεν τις κάνει αναπόφευκτες!


Η πρώιμη διακοπή του θηλασμού που αποδίδεται σε χαλινό γλώσσας παρατηρήθηκε στο 20%. Οι συγγραφείς έκαναν μερικούς υπολογισμούς πληθυσμού για να υποδείξουν έναν συνολικό επιπολασμό 3% των δυσκολιών θηλασμού λόγω χαλινού. Αυτό σημαίνει ότι από όλα τα βρέφη που θηλάζουν στον γενικό πληθυσμό, περίπου το 3% θα έχει χαλινό γλώσσας που προκαλεί λειτουργικές δυσκολίες σίτισης.Πότε πρέπει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στους χαλινούς γλώσσας των βρεφών;

«…οι συσχετισμοί που συγκεντρώθηκαν στην ανάλυσή μας θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους παιδίατρους να παραπέμπουν βρέφη πιο τακτικά για αξιολόγηση από ειδικούς όταν η αγκυλογλωσσία (χαλινός γλώσσας) φαίνεται να περιορίζει τη λειτουργία της γλώσσας».

– Cordray και συνεργάτες, 2023


Οι χαλινοί γλώσσας μπορεί σίγουρα να είναι πρόβλημα και ειδικά εκείνοι που επηρεάζουν την λειτουργικότητα της γλώσσας. Μπορεί να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον θηλασμό σε τουλάχιστον 3% όλων των δυάδων γονέα-παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης διακοπής θηλασμού.


Συμβουλή της ημέρα προς τους γονείς;


Συνεργαστείτε με έναν σύμβουλο γαλουχίας (σοβαρά, κάντε το εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες) για να σας κατευθύνει σχετικά με ζητήματα θηλασμού και φροντίστε επίσης να επισκεφθείτε έναν εξειδικευμένο λογοθεραπευτή ώστε να πραγματοποιήσετε μια αξιολόγηση χαλινών στο βρέφος σας (μην φοβάστε, είναι ανώδυνο!) ζητώντας την εξέταση της ανατομίας ΚΑΙ της λειτουργικότητας των στοματικών δομών.

Πηγή: www.theinformedslp.com


140 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page